Agenda

Beeld niet aanwezig

Meezingen? Kom eens langs (zie pagina: Leden/Repetitie) of mail info@deo-sacrum-delft.nl !

Avondmis (18:30 uur)
. . . . . .Schola

Agenda
voor de komende viering(en):


Agenda voor december 2018:
02 dec., Hoogmis (11:00 uur)
09 dec., Adventsconcert (15:00 uur)
. . . . . . .Schola
09 dec., Avondmis (18:30 uur)
. . . . . . .Schola
11 dec., Lichtjesavond (19:00 uur)
15 dec., Kerstzang in Bieslandhof
. . . . . . .(13:30)
16 dec., W&C dienst (11:00 uur)
23 dec., Kerstvolkszang (20:00 uur)
24 dec., Nachtmis
. . . . . . .(19:30 uur en 22:00 uur)
30 dec., Hoogmis (11:00 uur)
. . . . . . .Herenkoor

Agenda voor januari 2019:
06 jan., W&C Dienst (11:00 uur)
13 jan., Avondmis (18:30 uur)
. . . . . . Schola
20 jan., Hoogmis (11:00 uur)
27 jan., W&C dienst (11:00 uur)
. . . . . . Herenkoor

Jaarprogramma . . . .

Deo Sacrum zingt tijdens de volgende diensten:

 • iedere 1e en 3e zondag van de maand, 's morgens om 11:00 uur met het gemengd koor;
 • iedere 2e zondag van de maand, 's avonds om 18:30 uur, de Schola met een Gregoriaanse mis;
 • bij een 5e zondag in de maand, wordt er soms op zondagmorgen om 11:00 uur gezongen door Deo Sacrum; meer informatie tijdens de repetitie.

Beeld niet aanwezig

Pasen 2018, Kroenungsmesse

. . . en Hoogtijdagen

waarop Deo Sacrum ook zingt:

 • Kerstnacht (24 dec.: 2 vieringen);
 • Nieuwjaarsdag;
 • Aswoensdag;
 • Palmzondag;
 • Goede Vrijdag;
 • Paaszaterdag: de avondwake;
 • Pasen;
 • Hemelvaartsdag;
 • Pinksteren;
 • Mariahulde op een zaterdag in mei;
 • Maria van Jesse Ommegang
  (de eerste zondag na de feestdag
  van St. Odulphus /12 juni);
 • Mariahulde op een zaterdag in oktober;
 • Allerzielen (alleen het herenkoor);
 • St. Caeciliafeest.