Welkom bij
Deo Sacrum Delft

Beeld niet aanwezig
Beeld niet aanwezig
Maria van Jessekerk, Delft


Actueel

vakantie periode:
9 juli tot 15 augustus 2022

maar Deo Sacrum zingt wel op:
24 juli, 31 juli, 7 aug en 14 aug
om 11:15 uur
en de Schola op 14 aug om 18:15 uur

Beeld niet aanwezig Deo Sacrum: 295 jaar, okt 2018,
(foto Walter Sedee)