Welkom bij
Deo Sacrum Delft

Beeld niet aanwezig
Beeld niet aanwezig
Maria van Jessekerk, Delft


Beeld niet aanwezig
Pasen 2018, Kroenungmesse

Actueel

Agenda


beeld niet aanwezig

In tempore Coronae


i.v.m. Corona virus, COVID-19, zijn er
beperkingen m.b.t. de vieringen en wordt er met een wisselend deel van het koor gezongen

Link naar opname Mariahulde
(okt 2014)

Link naar opname Kerstvolkszang
(23 dec 2013)


Beeld niet aanwezig
Deo Sacrum: 295 jaar, okt 2018,
(foto Walter Sedee)