Welkom bij
Deo Sacrum Delft

Beeld niet aanwezig
Beeld niet aanwezig
Maria van Jessekerk, Delft


Actueel

Agenda

beeld niet aanwezig

In tempore Coronae


i.v.m. Corona virus, COVID-19, zijn er
beperkingen m.b.t. de vieringen en wordt er met een wisselend deel van het koor gezongenBeeld niet aanwezig
Deo Sacrum: 295 jaar, okt 2018,
(foto Walter Sedee)