Welkom bij
Deo Sacrum Delft

Beeld niet aanwezig
Beeld niet aanwezig
Maria van Jessekerk, Delft


Actueel

beeld niet aanwezig

In tempore CoronaeBeeld niet aanwezig
Deo Sacrum: 295 jaar, okt 2018,
(foto Walter Sedee)