Welkom bij
Deo Sacrum Delft

Beeld niet aanwezig
Beeld niet aanwezig
Maria van Jessekerk, Delft


Actueel

vakantie periode:
1 juli tot 10 augustus 2022

maar Deo Sacrum zingt wel op:
17 juli, 24 juli en 7 aug

Beeld niet aanwezig Deo Sacrum: 295 jaar, okt 2018,
(foto Walter Sedee)