Welkom bij
Deo Sacrum Delft

Beeld niet aanwezig
Beeld niet aanwezig
Maria van Jessekerk, Delft


beeld niet aanwezig

Post tempore Coronae

Actueel

21 mei
Zingen in St. Jan
Den Bosch

28 mei, 15:00 uur
Mariahulde

Beeld niet aanwezig Deo Sacrum: 295 jaar, okt 2018,
(foto Walter Sedee)