Welkom bij
Deo Sacrum Delft

Beeld niet aanwezig

Beeld niet aanwezig

Maria van Jessekerk, Delft


Wegens omstandigheden
gaan dit jaar de kerstzang
op lichtjesavond (13 dec)
en de kerstvolkzang (23 dec)
niet door

Actueel

Adventsconcert
zo 27 nov 15:00 uur (Schola)
Deo Sacrum zingt ook op:
4 dec en 18 dec 2022 om 11:15 uur
en de Kerstnachtdiensten op 24 dec 2022:
om 20:00 uur (W&C dienst) en om 22:30 uur (Eucharistieviering);

de Schola zingt op 11 dec 2022 om 18:00 uur

Beeld niet aanwezig Deo Sacrum: 295 jaar, okt 2018,
(foto Walter Sedee)