Leden

Beeld niet aanwezig

Meezingen? Kom eens langs of mail info@deo-sacrum-delft.nl !

Repetitie

De heren van de Schola reperteren, voorafgaand aan de gezamenlijke repetitie met de dames, in de Jozefzaal om 19:45 het Gregoriaans
(Ingang Jozefstraat v/h Molenpoort).

De dames komen om 20.15 uur in het repetitielokaal (ingang Oude Langendijk, achter de kerk) en dan wordt gezamenlijk bij iedere repetitie de openingshymne „Repleatur” gezongen.
De repetitie duurt tot 22:15 uur met een pauze om 21:15 uur van ongeveer 15 minuten.

Wanneer een repetitie NIET doorgaat, wordt u z.s.m. gebeld door een lid van de werkgroep “Telefoon”.

Als u verhinderd bent om op de repetitie of een Eucharistieviering aanwezig te zijn, kunt u dit doorgeven aan een bestuurslid.

Werkgroepen

Beeld niet aanwezig
De volgende werkgroepen zijn actief:

  • werkgroep Attenties;
  • werkgroep Bar;
  • werkgroep Bibliotheek;
  • werkgroep Feestcommissie;
  • werkgroep Nieuwe Leden;
  • werkgroep Onderhoud;
  • werkgroep Public Relations;
  • werkgroep Telefoon.
Als lid kunt u zich opgeven bij een van de werkgroepen om te assisteren bij het organiseren van de verschillende evenementen.


Beeld niet aanwezig

Koorzolder

Overige activiteiten

Het is een goed gebruik om jaarlijks met het koor uit te gaan, meestal worden we dan uitgenodigd door een parochie om aan een Eucharistieviering mee te werken en daarna maken we er met de leden een gezellige/culturele „uitgaansdag” van.

Ook vieren we ieder jaar het „St. Caeciliafeest” (feestdag 22 november) op de derde zondag in november. Dit beschouwen we als de verjaardag van het koor en ook deze feestdag maken we extra gezellig, waar ook onze eventuele partners zijn uitgenodigd! Deze dagen worden door de werkgroep Feestcommissie georganiseerd.

Beeld niet aanwezig

Verder geven we een aantal concerten. Dit kan per jaar verschillen, maar de laatste jaren waren dit: bij de 4 mei Herdenking in de Nieuwe Kerk, Lichtjes-avond (2e dinsdag in december) en Kerstvolkszang (23 december) en ook het Advents-concert (door de Schola).